Cover

DVD Matej a kuzłarski kłobuk

Dyrdomdejstwa w swěće serbskich bajow, Fantastiski film za dźěći wot 10 lět, Scenarij: Jěwa-Marja Čornakec, Produkcija: SORABIA-FILM-STUDIO Budyšin w nadawku Załožby za serbski lud, Režija: dr. Toni Bruk

Z njekedźbnosće bě 14lětny Matej při wudźenju syno na lěsnej łuce zapalił. To najhórše při tym bě, zo zmóžni z tym złej kuzłarniči Mórawje, so ze swojeho magiskeho kruha wuswobodźić. Kubołćik Koblik prosy Mateja, zo by bajowym postawam w štwórtej dimensiji pomhał, swět před zanjerodźenjom a zničenjom škitać a tak pisanosć wobeju swětow wuchować.
Wot 10 lět


Kniha k filmej

wopisanje

Z njekedźbnosće bě 14lětny Matej při wudźenju syno na lěsnej łuce zapalił. To najhórše při tym bě, zo zmóžni z tym złej kuzłarniči Mórawje, so ze swojeho magiskeho kruha wuswobodźić. Kubołćik Koblik prosy Mateja, zo by bajowym postawam w štwórtej dimensiji pomhał, swět před zanjerodźenjom a zničenjom škitać a tak pisanosć wobeju swětow wuchować. K tomu wupožči wón Matejej na tři dny kuzłarski kłobuk Pumpota, kotryž zamóže z prawym hrónčkom wšě přeća spjelnić. Hač drje so Matejej a jeho přećelce Jadźi poradźi, misiju wo čistej přirodźe spjelnić, hačkuli zła Mórawa dale a sylniši wliw na mysle čłowjeka wukonja?

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2013
70 min.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,00 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Z njekedźbnosće bě 14lětny Matej při wudźenju syno na lěsnej łuce zapalił. To najhórše při tym bě, zo zmóžni z tym złej kuzłarniči Mórawje, so ze swojeho magiskeho kruha wuswobodźić. Kubołćik Koblik prosy Mateja, zo by bajowym postawam w štwórtej dimensiji pomhał, swět před zanjerodźenjom a zničenjom škitać a tak pisanosć wobeju swětow wuchować. K tomu wupožči wón Matejej na tři dny kuzłarski kłobuk Pumpota, kotryž zamóže z prawym hrónčkom wšě přeća spjelnić. Hač drje so Matejej a jeho přećelce Jadźi poradźi, misiju wo čistej přirodźe spjelnić, hačkuli zła Mórawa dale a sylniši wliw na mysle čłowjeka wukonja?

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2013
70 min.