Cover

DVD Lěsny mužik Mlóčko

dźěćacy trikowy film, wudała Załožba za serbski lud
Wjesny hólčec Kito so do Iěsa zabłudźi, hdźež bydla soniny, ale tež zła wjera-kuzłarniča. Wona Iudźom škodźi, hdźežkuli móže. Lěsny mužik Mlóčko, kotryž nochce wjerje słužić, Kita wuchowa. Zhromadnje Mlóčko a Kito přećiwo wjerinym złym činkam wojujetaj.

wopisanje

Wjesny hólčec Kito so do Iěsa zabłudźi, hdźež bydla soniny, ale tež zła wjera-kuzłarniča. Wona Iudźom škodźi, hdźežkuli móže. Lěsny mužik Mlóčko, kotryž nochce wjerje słužić, Kita wuchowa. Zhromadnje Mlóčko a Kito přećiwo wjerinym złym činkam wojujetaj. To njeje jednore. Tola Kito a Iěsny mužik so žanoho kuzła njestróžitaj, doniž čertaj złu wjeru do hele njewotwjedźetaj.

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
hrajny čas 48 mjeń.
Załožba za serbski lud

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

5,00 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wjesny hólčec Kito so do Iěsa zabłudźi, hdźež bydla soniny, ale tež zła wjera-kuzłarniča. Wona Iudźom škodźi, hdźežkuli móže. Lěsny mužik Mlóčko, kotryž nochce wjerje słužić, Kita wuchowa. Zhromadnje Mlóčko a Kito přećiwo wjerinym złym činkam wojujetaj. To njeje jednore. Tola Kito a Iěsny mužik so žanoho kuzła njestróžitaj, doniž čertaj złu wjeru do hele njewotwjedźetaj.

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
hrajny čas 48 mjeń.
Załožba za serbski lud