Cover

Manuela Treitmeier

Hody, jutry, kermuša

Swjedźenje w běhu cyrkwinskeho lěta; přełožiła M. Budarjowa; ilustracije K. Schliehe

Cyrkwinske lěto započnje so z adwentom, a bórze po tym su hody a Nowe lěto a je Třoch kralow a póstnicy a … Wjele swjedźenjow mamy a swjećimy, doniž njepřińdźe nowember a swjateho Měrćina. Čehodla a hdy što swjećimy, so dźěćom nazornje w předležacej knize wopisuje.

Beschreibung

Serbske wosebitosće a swjedźenje staj dodałoj Marka Budarjowa a Siegfried Albert, druhi nakład je Gerat Wornar sobu přehladał a wobdźěłał.

Wobsah

Čehodla swjećimy swjedźenje

Swjedźenska doba wot adwenta hač do hód
Cyrkwinske lěto započina so z adwentom
Adwentny wěnc powěda
Hwězdy a jich wuznam
Čehodla so wšědnje trójce zwoni

Swjeći w adwenće
Swjata Borbora
Swjaty Mikławš
Swjata Lucija
Patoržicu, 24. decembra, Bože dźěćo wobradźa
Njespóznachu jeho

Boži narodk a jeho wuznam za nas
Wšitke swěčki w našim žiwjenju maja na Božu přitomnosć pokazać
3. februara – swjateho Błažija
14. februara – swjateho Walentina a swjateju Cyrila a Metoda
Japoštołaj Słowjanow

###Najwrótniše a najwjeselše dny lěta

Dojutrowny čas
Bych chcyła jónu być ty
Popjelna srjeda
Tři podawizny wo popjele k přemyslowanju

Póstny čas
Wo štomiku, kiž bě přelěni so w zemi zakorjenić
1. apryla – haperlejka

Jutry so bliža
Zajac
Jejo
Jehnjo
Pohlad na cyrkwinu wěžu
Křiž
Křižowy puć

Bołmončka – Matrowny tydźeń
Zeleny štwórtk
Wulki pjatk
Znamjenja wěčneho žiwjenja w jutrownej nocy
Jutrowna swěčka powěda
Woda
Potajnstwo wěry
Jutry w Serbach

Swjedźenje, kiž pozbudźeja
Bože spěće
Swjatki
Po puću jako lud Boži – próstwowe procesiony a putnikowanja
Božeho ćěła
Mejske swjedźenje
Nóc na prěnju meju – Wałporna nóc
Čehodla so woběleny štom jako meja staja
Dźeń maćerje
Wutrobne zbožopřeća
Lodowi mužojo
Čehodla so swjata Marija w meji a awgusće wosebje česći
Spočatk lěća zakónči zwadu mjez dnjom a nocu
27. junija – sedmispancow

Domchowanka
3. oktober
Kermuše – narodniny cyrkwje
4. oktobra – swjateho Franca, swětowy dźeń škita zwěrjatow
Reformaciski swjedźeń

Wšěch swjatych a Chudych duši
1. a 2. nowembra
Wo štomje, kiž bě sprócny
Pokutny dźeń – třeću srjedu w nowembrje
Wutrobne zbožopřeća k twojim mjeninam
11. nowembra – swjateho Měrćina

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1703-1
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2., wobdź. nakł. 2007, 100 s., barbne ilustracije, kruta wjazba
Thema Nabožne knihi za dźěći

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

8,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Serbske wosebitosće a swjedźenje staj dodałoj Marka Budarjowa a Siegfried Albert, druhi nakład je Gerat Wornar sobu přehladał a wobdźěłał.

Wobsah

Čehodla swjećimy swjedźenje

Swjedźenska doba wot adwenta hač do hód
Cyrkwinske lěto započina so z adwentom
Adwentny wěnc powěda
Hwězdy a jich wuznam
Čehodla so wšědnje trójce zwoni

Swjeći w adwenće
Swjata Borbora
Swjaty Mikławš
Swjata Lucija
Patoržicu, 24. decembra, Bože dźěćo wobradźa
Njespóznachu jeho

Boži narodk a jeho wuznam za nas
Wšitke swěčki w našim žiwjenju maja na Božu přitomnosć pokazać
3. februara – swjateho Błažija
14. februara – swjateho Walentina a swjateju Cyrila a Metoda
Japoštołaj Słowjanow

###Najwrótniše a najwjeselše dny lěta

Dojutrowny čas
Bych chcyła jónu być ty
Popjelna srjeda
Tři podawizny wo popjele k přemyslowanju

Póstny čas
Wo štomiku, kiž bě přelěni so w zemi zakorjenić
1. apryla – haperlejka

Jutry so bliža
Zajac
Jejo
Jehnjo
Pohlad na cyrkwinu wěžu
Křiž
Křižowy puć

Bołmončka – Matrowny tydźeń
Zeleny štwórtk
Wulki pjatk
Znamjenja wěčneho žiwjenja w jutrownej nocy
Jutrowna swěčka powěda
Woda
Potajnstwo wěry
Jutry w Serbach

Swjedźenje, kiž pozbudźeja
Bože spěće
Swjatki
Po puću jako lud Boži – próstwowe procesiony a putnikowanja
Božeho ćěła
Mejske swjedźenje
Nóc na prěnju meju – Wałporna nóc
Čehodla so woběleny štom jako meja staja
Dźeń maćerje
Wutrobne zbožopřeća
Lodowi mužojo
Čehodla so swjata Marija w meji a awgusće wosebje česći
Spočatk lěća zakónči zwadu mjez dnjom a nocu
27. junija – sedmispancow

Domchowanka
3. oktober
Kermuše – narodniny cyrkwje
4. oktobra – swjateho Franca, swětowy dźeń škita zwěrjatow
Reformaciski swjedźeń

Wšěch swjatych a Chudych duši
1. a 2. nowembra
Wo štomje, kiž bě sprócny
Pokutny dźeń – třeću srjedu w nowembrje
Wutrobne zbožopřeća k twojim mjeninam
11. nowembra – swjateho Měrćina

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1703-1
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2., wobdź. nakł. 2007, 100 s., barbne ilustracije, kruta wjazba
Thema Nabožne knihi za dźěći