Cover

Das Vermächtnis der Mittagsfrau / Wotkazaństwo pśezpołdnice / Wotkazanje připołdnicy

Serbske wuměłstwo pśibytnosći; Herausgeber Stadt Cottbus, Landkreis Bautzen, Stiftung für das sorbische Volk
To jo wobšyrne pśepytowanje a cesćenje serbskich tworjecych wuměłcow 20. stolěśa. To jo dopokaz, až jo šyroko rozšyrjone měnjenje, serbska kultura jo jano ludowa kultura, wopak. Na zachopjeńku knigłow jo pśinosk Ludgera Udolpha z rozsuźecymi stacijami młodšych serbskich kulturnych stawiznow.

wopisanje

To jo wobšyrne pśepytowanje a cesćenje serbskich tworjecych wuměłcow 20. stolěśa. To jo dopokaz, až jo šyroko rozšyrjone měnjenje, serbska kultura jo jano ludowa kultura, wopak. Na zachopjeńku knigłow jo pśinosk Ludgera Udolpha z rozsuźecymi stacijami młodšych serbskich kulturnych stawiznow. W swojich nastawkach se zaběraju serbske a nimske wuměłstwowe wucone z pśeměnjecym se rozměśim za tworjece wuměłstwo wesrjejź serbskeje kultury do lěta 1945 kaž teke w 2. połojcy 20. stolěśa. Kritiski wobglěduju se wuwiśowe linije w casu wot 1970 až do pśibytnosći.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1957-8
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2003
175 b., mnoho wobr., kšuta wězba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

19,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

To jo wobšyrne pśepytowanje a cesćenje serbskich tworjecych wuměłcow 20. stolěśa. To jo dopokaz, až jo šyroko rozšyrjone měnjenje, serbska kultura jo jano ludowa kultura, wopak. Na zachopjeńku knigłow jo pśinosk Ludgera Udolpha z rozsuźecymi stacijami młodšych serbskich kulturnych stawiznow. W swojich nastawkach se zaběraju serbske a nimske wuměłstwowe wucone z pśeměnjecym se rozměśim za tworjece wuměłstwo wesrjejź serbskeje kultury do lěta 1945 kaž teke w 2. połojcy 20. stolěśa. Kritiski wobglěduju se wuwiśowe linije w casu wot 1970 až do pśibytnosći.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1957-8
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2003
175 b., mnoho wobr., kšuta wězba