Cover

Cyblowe suknički

Antologija serbskeje prozy; wudała Ingrid Juršikowa
Dwurěčna žona w třěskańcy dla „praweje“ rěče, muž mjez mandźelskej a maćerju swojeho syna, nowinar, kotryž so we wukraju do młodeje žony zalubuje a njewě kajke překwapjenje na njeho čaka, holca ze strachom wo mać, kotraž je so do pića dała, muž, kotryž hladajo za štrykowanej měcu a ćmowymi kudźerjemi po parku swoje koła běha, syn, bratr a dalši.

Beschreibung

Štyrnaće awtorow a awtorkow je so pohonjene wot wudawaćelki Ingrid Juršikoweje do dźěła dało a z rozdźělnym zhladowanjom na dźensnišu woprawdźitosć tutu ze swójskim rukopisom wotbłyšćuje. Su to Jurij Koch, Křesćan Krawc, Beno Budar, Alfons Wićaz, Benedikt Dyrlich, Róža Domašcyna, Dorothea Šołćina, Měrka Mětowa, Jěwa-Marja Čornakec, Lenka, Kerstin Młynkec, Měrana Cušcyna, Lubina a Dušan Hajduk-Veljković. Rozdźělne intensije awtorow lubja diferencowany, zdźěla tež bolostne blaki wotkrywacy wobraz.


Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420- 2089-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2008
166 s., kruta wjazba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

12,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Štyrnaće awtorow a awtorkow je so pohonjene wot wudawaćelki Ingrid Juršikoweje do dźěła dało a z rozdźělnym zhladowanjom na dźensnišu woprawdźitosć tutu ze swójskim rukopisom wotbłyšćuje. Su to Jurij Koch, Křesćan Krawc, Beno Budar, Alfons Wićaz, Benedikt Dyrlich, Róža Domašcyna, Dorothea Šołćina, Měrka Mětowa, Jěwa-Marja Čornakec, Lenka, Kerstin Młynkec, Měrana Cušcyna, Lubina a Dušan Hajduk-Veljković. Rozdźělne intensije awtorow lubja diferencowany, zdźěla tež bolostne blaki wotkrywacy wobraz.


Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420- 2089-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2008
166 s., kruta wjazba