Cover

Cowboy Tom abo dyrdomdej ze zaka • Słuchokniha

Słuchokniha; čita Marian Bulank; režija Marja Krawcec
Jan, kiž bydli we Wotrowje, rady rysuje. Rjaneho dnja so wón njemało dźiwa: cowboy, kotrehož bě naposledk namolował, steji nadobo žiwy před nim. A postara so bórze wo wulki tohuwabohu we Łužicy. Tom – tak wón rěka – móže na přikład być dźensa hober a jutře lutk.

wopisanje

To tola njeje normalne! Jasne, zo wočakuja Jana tójšto dyrdomdejow ze swojim nowym přećelom z dalokeho Texasa. Doniž nima so tón zaso z procha, na runje tak dźiwne wašnje, kaž bě sem přišoł.

Słuchanska proba

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2141-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
77:58 min.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

To tola njeje normalne! Jasne, zo wočakuja Jana tójšto dyrdomdejow ze swojim nowym přećelom z dalokeho Texasa. Doniž nima so tón zaso z procha, na runje tak dźiwne wašnje, kaž bě sem přišoł.

Słuchanska proba

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2141-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
77:58 min.