Cover

Bój wódnych mužow

Ilustrowała Marion Kwicojc

Horjan chce Delana z hatow wućěrić a sej wšón podwódny swět přiswojić. Sćele wódnych mužow-wojakow z brónjemi poslednjeje wójny do boja, Delan pak swojich Delanskich z potačemi a napoł zhniłymi korjenjemi ...
Na znate žiwe wašnje a z wjele fantaziju předstaja Křesćan Krawc napjaty bój z překwapjacym wukóncom.
Wot 8 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2007-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
44 s., barbne wobrazy, brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

5,90 €
inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2007-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
44 s., barbne wobrazy, brošura