Zlět zelenych wuchačkow

Zlět zelenych wuchačkow

Basnje a powědki, ilustrowała Fee Vogler

»Jako nowostku začuwam porno tomu wjesołu lochkosć, z kotrejž sej Dyrlich w mnoho basnjach Drježdźany wotkryje. Tuta lochkosć skutkuje bjezmała kaž rozšěrjenje jeho wurazoweje barby. A tak skići zběrka na jednym boku mnoho znateho ─ chcył rjec typiskeho Dyrlicha ─, štož budźe lubowarjow jeho basnistwa zwjeselić, na tamnym boku pak tež tróšku něšto noweho, štož móhło tych wabić, kotřiž su so dotal basnika skerje pasli.«


Měrćin Wjenk

Beschreibung

Dyrlich je zběrce dał potajnosćiwy titl „Zlět zelenych wuchačkow“. W basnjach a powědkach wotkrywa, čerpajo z bohateho słowoskłada maćerneje rěče, rjanosć a wjelebarbnosć žiwjenja. Jako by so jemu přeco hišće wo pisanych wumolowanych wuchačkach dźało. Do „njebjes na zemi“ pak zadobywatej so tež šěr a čorń, kotrejž błyšćacu so barbnosć zmutnjatej. Dajace sony, ćěsnjace wobrazy so wucychnuja. Hač w Slepom, w Delanach, w Drježdźanach  abo w dalokim swěće, hdźežkuli basnik pohladnje, jěra woprawdźitosć sonjenje kazy.

Njemało tekstow zběrki je tež němsce wušło, ale jedyn fenomen Dyrlichoweje poezije je a wostanje jenož serbskemu čitarjej přistupny: lyriske mój. Z njewšědnym podwojenjom zwučeneho lyriskeho ja wupłodźa basnik tójšto fascinowacych fasetow. Swojim basnjam a powědkam je přidał někotre přebasnjenja tekstow mjezynarodnych awtorow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2389-6
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2016, 104 s., il., brošura ze škitnej wobalku

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

9,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Dyrlich je zběrce dał potajnosćiwy titl „Zlět zelenych wuchačkow“. W basnjach a powědkach wotkrywa, čerpajo z bohateho słowoskłada maćerneje rěče, rjanosć a wjelebarbnosć žiwjenja. Jako by so jemu přeco hišće wo pisanych wumolowanych wuchačkach dźało. Do „njebjes na zemi“ pak zadobywatej so tež šěr a čorń, kotrejž błyšćacu so barbnosć zmutnjatej. Dajace sony, ćěsnjace wobrazy so wucychnuja. Hač w Slepom, w Delanach, w Drježdźanach  abo w dalokim swěće, hdźežkuli basnik pohladnje, jěra woprawdźitosć sonjenje kazy.

Njemało tekstow zběrki je tež němsce wušło, ale jedyn fenomen Dyrlichoweje poezije je a wostanje jenož serbskemu čitarjej přistupny: lyriske mój. Z njewšědnym podwojenjom zwučeneho lyriskeho ja wupłodźa basnik tójšto fascinowacych fasetow. Swojim basnjam a powědkam je přidał někotre přebasnjenja tekstow mjezynarodnych awtorow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2389-6
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2016, 104 s., il., brošura ze škitnej wobalku