Cover

Lenka

wokognuśa nimjernosći • wokomiki wěčnosće • augenblicke der ewigkeit

Ilustracije Maja Nagelowa
Za tym ako jo pśedpołožyła Lenka alias Christiana Piniekowa w lěśe 2004 swóju prědnicku z dolnoserbskimi a nimskimi basnjami, namakajo cytaŕ w nowych knigłach teke basni w jeje maminej górnoserbšćinje. Tśirěcna basniska zběrka wótbłyšćujo rěcny wšedny źeń basnikarki Lenki ako teke slěźenja dr.

wopisanje

Za tym ako jo pśedpołožyła Lenka alias Christiana Piniekowa w lěśe 2004 swóju prědnicku z dolnoserbskimi a nimskimi basnjami, namakajo cytaŕ w nowych knigłach teke basni w jeje maminej górnoserbšćinje. Tśirěcna basniska zběrka wótbłyšćujo rěcny wšedny źeń basnikarki Lenki ako teke slěźenja dr. Piniekoweje wó wěcejrěcnosći w serbskej literaturje. Pśedewšym pak zawjeźo cytarja do cowanja a myslenja wó lubosći, wěrje a serbojstwje, drogujo z nim do pśirody a dłymi duše, pódajo wuglědy za serbsku rěc a na bory.

###
Cytańska proba

Lenka
Tužyca

buźomej lažaś
w jańskem zelu
budu
swětłe wacki
za naju rejowaś
groń
w mokšem lěśu
góźbow mało
jo

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2157-1
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 140 b.,il., brošura ze šćitneju wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Za tym ako jo pśedpołožyła Lenka alias Christiana Piniekowa w lěśe 2004 swóju prědnicku z dolnoserbskimi a nimskimi basnjami, namakajo cytaŕ w nowych knigłach teke basni w jeje maminej górnoserbšćinje. Tśirěcna basniska zběrka wótbłyšćujo rěcny wšedny źeń basnikarki Lenki ako teke slěźenja dr. Piniekoweje wó wěcejrěcnosći w serbskej literaturje. Pśedewšym pak zawjeźo cytarja do cowanja a myslenja wó lubosći, wěrje a serbojstwje, drogujo z nim do pśirody a dłymi duše, pódajo wuglědy za serbsku rěc a na bory.

###
Cytańska proba

Lenka
Tužyca

buźomej lažaś
w jańskem zelu
budu
swětłe wacki
za naju rejowaś
groń
w mokšem lěśu
góźbow mało
jo

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2157-1
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 140 b.,il., brošura ze šćitneju wobalku