Róža Domašcyna-Serbska poezija 46

Róža Domašcyna-Serbska poezija 46

wudał Kito Lorenc, zestajał Christian Prunitsch

"Tworjenje Róže Domašcyneje smě nic jenož snano, ale zawěsće płaćić jako wočiwidna garantija za wobstaće a přichod serbskeje literatury - wědomeho hłosa w mnohohłósnym a mnohobarbnym swěće wuměłstwa."


Christian Prunitsch

wopisanje

"Tworjenje Róže Domašcyneje smě nic jenož snano, ale zawěsće płaćić jako wočiwidna garantija za wobstaće a přichod serbskeje literatury - wědomeho hłosa w mnohohłósnym a mnohobarbnym swěće wuměłstwa."

Christian Prunitsch

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1869-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2001, 58 s., wobr., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

"Tworjenje Róže Domašcyneje smě nic jenož snano, ale zawěsće płaćić jako wočiwidna garantija za wobstaće a přichod serbskeje literatury - wědomeho hłosa w mnohohłósnym a mnohobarbnym swěće wuměłstwa."

Christian Prunitsch

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1869-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2001, 58 s., wobr., brošura