Cover

Wubrane spisy, Zwjazk 2: Bajki

Wudał Dietrich Šołta
Tute dwuzwjazkowe komentowane wudaće tworjenja sławneho serbskeho molerja a spisowaćela (1900-1990) wuńdźe składnostnje je 100. posmjertnych narodnin w lěće 2000.

W zwjazku 2 su 13 bajkow zhromadźene, kotrež je Nowak mjez 20tymi a 60tymi lětami zašłeho lěstotka w nowinach a časopisach wozjewił.

wopisanje

Tute dwuzwjazkowe komentowane wudaće tworjenja sławneho serbskeho molerja a spisowaćela (1900-1990) wuńdźe składnostnje je 100. posmjertnych narodnin w lěće 2000.

W zwjazku 2 su 13 bajkow zhromadźene, kotrež je Nowak mjez 20tymi a 60tymi lětami zašłeho lěstotka w nowinach a časopisach wozjewił. Charakteristisce za njeho je jeho preferowanje motiwow a figurow z ludoweho basnistwa, jeho zwjazanosć z přirodu a jeho kusata satira.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1824-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2000
173 s., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Tute dwuzwjazkowe komentowane wudaće tworjenja sławneho serbskeho molerja a spisowaćela (1900-1990) wuńdźe składnostnje je 100. posmjertnych narodnin w lěće 2000.

W zwjazku 2 su 13 bajkow zhromadźene, kotrež je Nowak mjez 20tymi a 60tymi lětami zašłeho lěstotka w nowinach a časopisach wozjewił. Charakteristisce za njeho je jeho preferowanje motiwow a figurow z ludoweho basnistwa, jeho zwjazanosć z přirodu a jeho kusata satira.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1824-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2000
173 s., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku