Moja archa Horni Hajnk

Moja archa Horni Hajnk

ilustrowała Martha-Luise Gubig
Jurij Brězan powěda w swojej knize młodym a staršim čitarjam wo bohatej stwórbje ze škowrončkom a łastojčkami, ćižikom a worjołom, wo sowje a sylnym bratru dubje před dworom na hórce, pjeć stwjelcow žita wysokej.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0809-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1992, 92 s., barb. wobr., kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0809-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1992, 92 s., barb. wobr., kruta wjazba