Jurij Chěžka- Serbska poezija 22

Jurij Chěžka- Serbska poezija 22

wudał a zestajał Kito Lorenc

Jurja Chěžkowe basnistwo, z kotrymž stwori sobu zakład moderneje serbskeje poezije, słuša do drohoćinkow serbskeje literatury.

wopisanje

Jurij Chěžka bě tež redaktor a sobu najpilniši pisar rukopisneje Gmejnskeje heje, wuchadźaceje mjez 1937 a 1938 w Praskej Serbowce z rozprawami, powěsćemi a literarnymi twórbami.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0102-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2002, 63 s., z wobrazami, brošura
tema Serbska poezija

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Jurij Chěžka bě tež redaktor a sobu najpilniši pisar rukopisneje Gmejnskeje heje, wuchadźaceje mjez 1937 a 1938 w Praskej Serbowce z rozprawami, powěsćemi a literarnymi twórbami.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0102-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2002, 63 s., z wobrazami, brošura
tema Serbska poezija