Bóśon z Mósta

Libo, Fryco

Bóśon z Mósta

Pěsni a gronka, ilustrěrowała Marion Kwicojc
Prědne knigły basnikarja Fryca Liba. W nich jo 96 pěsnjow a gronkow, mjazy nimi žedne w nimskej rěcy.

wopisanje

»Bóśon z Mósta« z mjenim Fryco Libo, kótaryž jo serbski wuknuł wót swójeje stareje mamy, basni južo z młodych lět. Za cas swójogo studiuma w Lipsku jo jězdźił do Budyšyna na zmakanja kružka młodych awtorow pśi Kole serbskich spisowaśelow, ako jo nawjedował Kito Lorenc a źož su byli mjaz drugim Benedikt Dyrlich, Jurij Łušćanski a Franc Šěn jogo towariše. W Libowych basnjach źo wó domownju, serbojstwo a basnikarjenje, wó lubosć a smjerś, wó dušyne bóli a radosći, teke wó kumšty a směški. Pśi tom pśewóźuju jogo pśecej mósćań šorce: te módre šorce serbskich žeńskich, te zelene šorce wokolneje krajiny a te rozryte šorce tych gruntow, ako jo brunica spóžerała. A wšykne te šorce pśeliš derje wiźi ze swójogo gnězda na cerkwi to źiwne carno-běłe zwěrje.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2390-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 136 b., brošura ze šćitneju wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

»Bóśon z Mósta« z mjenim Fryco Libo, kótaryž jo serbski wuknuł wót swójeje stareje mamy, basni južo z młodych lět. Za cas swójogo studiuma w Lipsku jo jězdźił do Budyšyna na zmakanja kružka młodych awtorow pśi Kole serbskich spisowaśelow, ako jo nawjedował Kito Lorenc a źož su byli mjaz drugim Benedikt Dyrlich, Jurij Łušćanski a Franc Šěn jogo towariše. W Libowych basnjach źo wó domownju, serbojstwo a basnikarjenje, wó lubosć a smjerś, wó dušyne bóli a radosći, teke wó kumšty a směški. Pśi tom pśewóźuju jogo pśecej mósćań šorce: te módre šorce serbskich žeńskich, te zelene šorce wokolneje krajiny a te rozryte šorce tych gruntow, ako jo brunica spóžerała. A wšykne te šorce pśeliš derje wiźi ze swójogo gnězda na cerkwi to źiwne carno-běłe zwěrje.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2390-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 136 b., brošura ze šćitneju wobalku