Pful, Křesćan Bohuwěr

  • * 1825 w Přišecach, † 1889 w Pirnje
  • studium klasiskeje filologije, teologije a slawistiki, promocija, gymnazialny profesor, rěcywědnik
  • słownikaŕ, wulicowaŕ
W LND na pśedank:
  1. Obersorbisches Wörterbuch (Lausitzisch-wendisches Wörterbuch/Němsko-hornjoserbski słownik)

    Obersorbisches Wörterbuch (Lausitzisch-wendisches Wörterbuch/Němsko-hornjoserbski słownik)

    Fotomechaniski nowoćišć, 2003
    6,XXXIII, 1210 s., cyłopłatna wjazba