Langa, Albrecht

  • * 1925 w Frankfurće nad Wódru, † 2009 w Lubinje
  • studij etnografije, wědomostny sobudźěłaćer
  • awtor wědomostnych a wěcnych knihow
W LND na předań: