Cover

Edita Cyžowa a Christel Krawcec

Zwučuju serbsce 5

Dźěłowy zešiwk za 5. lětnik; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; ilustrował Konrad Golz
We wučbnicy „Wuknu serbsce 5“ znazornjena a posrědkowana maćizna so w dźěłowym zešiwku „Zwučuju serbsce 5“ nazwučuje, skrućuje a nałožuje. Nowe wot 5. lětnika je, zo so gramatika jako wosebita kategorija wupokaza.
{STR}

wopisanje

We wučbnicy „Wuknu serbsce 5“ znazornjena a posrědkowana maćizna so w dźěłowym zešiwku „Zwučuju serbsce 5“ nazwučuje, skrućuje a nałožuje. Nowe wot 5. lětnika je, zo so gramatika jako wosebita kategorija wupokaza.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1201-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2008
128 s., jednobarbne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

We wučbnicy „Wuknu serbsce 5“ znazornjena a posrědkowana maćizna so w dźěłowym zešiwku „Zwučuju serbsce 5“ nazwučuje, skrućuje a nałožuje. Nowe wot 5. lětnika je, zo so gramatika jako wosebita kategorija wupokaza.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1201-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2008
128 s., jednobarbne ilustracije, brošura