Zwucowanja 2

Antje Krawcojc

Zwucowanja 2

Źěłowy zešywk k lekcijam 5–9 wucbnice „Dolnoserbski 2“ za zachopnu gymnazialnu serbsku wucbu; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; z pódpěru Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC); ilustrěrowała Marion Kw
Wobej didaktiski jadnobarwnje ilustrěrowanej zwucowańskej zešywka „Zwucowanja 1“ a „Zwucowanja 2“ słušatej ako wudopołnjeca zběrka pśedewšym gramatiskich, leksikaliskich a komunikatiwnych nadawkow k wucbnicoma „Dolnoserbski 1“ a „Dolnoserbski 2“. Gromaźe z wucbnicoma zešywka słužytej skšuśenju wšakich rěcnych zamóžnosćow.

Wopisowanje

Wobej didaktiski jadnobarwnje ilustrěrowanej zwucowańskej zešywka „Zwucowanja 1“ a „Zwucowanja 2“ słušatej ako wudopołnjeca zběrka pśedewšym gramatiskich, leksikaliskich a komunikatiwnych nadawkow k wucbnicoma „Dolnoserbski 1“ a „Dolnoserbski 2“. Gromaźe z wucbnicoma zešywka słužytej skšuśenju wšakich rěcnych zamóžnosćow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1323-1
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2006, 64, jadnobarwne ilustracije, brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

7,60 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Wobej didaktiski jadnobarwnje ilustrěrowanej zwucowańskej zešywka „Zwucowanja 1“ a „Zwucowanja 2“ słušatej ako wudopołnjeca zběrka pśedewšym gramatiskich, leksikaliskich a komunikatiwnych nadawkow k wucbnicoma „Dolnoserbski 1“ a „Dolnoserbski 2“. Gromaźe z wucbnicoma zešywka słužytej skšuśenju wšakich rěcnych zamóžnosćow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1323-1
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2006, 64, jadnobarwne ilustracije, brošura