Cover

Ze žywjenja na lanźe • Słuchoknigły

Pratyjarje wulicuju
Na 13 luštnych a pówažnych, tšašecych a gnujucych tšojeńkow móžośo how na prědnych dolnoserbskich słuchoknigłach słuchaś, mjazy nimi dwě nagrawani z literarneje kjarmuše LND 2008 w Bórkowach.

wopisanje

Na 13 luštnych a pówažnych, tšašecych a gnujucych tšojeńkow móžośo how na prědnych dolnoserbskich słuchoknigłach słuchaś, mjazy nimi dwě nagrawani z literarneje kjarmuše LND 2008 w Bórkowach. A rowno ako literarne kjarmušarje tencas buźośo wy raz do łdzow gnute raz zamyslone, raz buźo was zyma póběgowaś, nejcesćej pak móžośo se nasmjaś – zlubjone!

Tšojeńka su wubrane z cytanki z tym samym titelom, kótaruž jo Jutta Kaiserowa 2008 w LND wudała, a to wóni su:

Góla a góla – to njejo to samske (Jutta Kaiserowa)
Naša śota Charlotte (Hync Rychtaŕ)
Žeńska na wuběgach (Monika Pawlowa)
Dwě twardej głowje (Beno Pětška)
Pjeraty wuchac (Ana Běšowa)
Jadno ze śośinych tšašecych tšojeńkow (Armin Schötz)
Namóc kśětosći (Margita Heinrichowa)
Wukšadnjone drjewo (Mato Nowak)
Kak som ako małe źowćo móje prědne pjenjeze zasłužyła (Anamarja Matšeńcowa)
Pózny namšaŕ (Erich Wojto)
Nowe pódwězki (Ana Hanušowa)
Źiwne wěcy se stawaju (Herbert Nowak)
»Źiśeca namša« w Prjawozu (Fryco Plowka)

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2168-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2010
CD, 72:44 min.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Na 13 luštnych a pówažnych, tšašecych a gnujucych tšojeńkow móžośo how na prědnych dolnoserbskich słuchoknigłach słuchaś, mjazy nimi dwě nagrawani z literarneje kjarmuše LND 2008 w Bórkowach. A rowno ako literarne kjarmušarje tencas buźośo wy raz do łdzow gnute raz zamyslone, raz buźo was zyma póběgowaś, nejcesćej pak móžośo se nasmjaś – zlubjone!

Tšojeńka su wubrane z cytanki z tym samym titelom, kótaruž jo Jutta Kaiserowa 2008 w LND wudała, a to wóni su:

Góla a góla – to njejo to samske (Jutta Kaiserowa)
Naša śota Charlotte (Hync Rychtaŕ)
Žeńska na wuběgach (Monika Pawlowa)
Dwě twardej głowje (Beno Pětška)
Pjeraty wuchac (Ana Běšowa)
Jadno ze śośinych tšašecych tšojeńkow (Armin Schötz)
Namóc kśětosći (Margita Heinrichowa)
Wukšadnjone drjewo (Mato Nowak)
Kak som ako małe źowćo móje prědne pjenjeze zasłužyła (Anamarja Matšeńcowa)
Pózny namšaŕ (Erich Wojto)
Nowe pódwězki (Ana Hanušowa)
Źiwne wěcy se stawaju (Herbert Nowak)
»Źiśeca namša« w Prjawozu (Fryco Plowka)

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2168-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2010
CD, 72:44 min.