Zaječk hłupačk a druhe powědki

Jill-Francis Ketlicojc

Zaječk hłupačk a druhe powědki

z delnjoserbšćiny přełožił Jan Měškank, ilustrował Thomas Binder

Čehodla je zaječk hłupačk a kak bu mudriši? Su mjetele nadute? Što wrobl wšitko čini, zo by sej wutrobu kački zdobył? Što žabjacej bratraj Pancak a Pluskak w swojim haće dožiwitej a kak je kobołk swój smjerd dóstał? Na njewšědne prašenja dóstanjeće w knize awtorki Jill-Francis Ketlicojc tu jednu abo druhu zajimawu, lóštnu a směšnu wotmołwu. Na polu serbskeje dźěćaceje literatury předleži tu prěnja kniha, kotraž bu z delnjo- do hornjoserbšćiny přełožena.


wot 6 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2709-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, barbne wobrazy, kruta wjazba, 60 s.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2709-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, barbne wobrazy, kruta wjazba, 60 s.