Cover

Žadyn happy-end

Zběrka lyriki a krótkeje prozy; wudała Dorothea Šołćina; ilustrowała Isa Bryccyna
Antologija basnjow, krótkopowědančkow a skicow, w kotrychž powědaja 32 ludowi awtorojo a spisowaćelscy nowačkojo wo žiwjenju dźensa a něhdy, wo zbožu a samotnosći, přirodźe a lubosći, wo swojich sonach a žadosćach. Zestajała a zwuběrała je literarne pokazki Dorothea Šołćina.

wopisanje

Antologija basnjow, krótkopowědančkow a skicow, w kotrychž powědaja 32 ludowi awtorojo a spisowaćelscy nowačkojo wo žiwjenju dźensa a něhdy, wo zbožu a samotnosći, přirodźe a lubosći, wo swojich sonach a žadosćach. Zestajała a zwuběrała je literarne pokazki Dorothea Šołćina.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1865-6
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2001
143 s., wobrazy, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Antologija basnjow, krótkopowědančkow a skicow, w kotrychž powědaja 32 ludowi awtorojo a spisowaćelscy nowačkojo wo žiwjenju dźensa a něhdy, wo zbožu a samotnosći, přirodźe a lubosći, wo swojich sonach a žadosćach. Zestajała a zwuběrała je literarne pokazki Dorothea Šołćina.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1865-6
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2001
143 s., wobrazy, kruta wjazba