Z Kitom wuknjemy 2

Milenka Ertelowa, Walburga Sćapanowa

Z Kitom wuknjemy 2

Wučbny material za serbsce wuknjacych, z CD, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; ilustrator: Isa Bryccyna
Dźěłowa kniha „Z Kitomwuknjemy“ je wučbny material za přidružnikow. Wona je předwidźana za šulerjow, kotřiž přińdu w 5. lětniku do serbskich šulow a nimaja žane předznajomosće w serbšćinje.

Wopisowanje

Dźěłowa kniha „Z Kitomwuknjemy“ je wučbny material za přidružnikow. Wona je předwidźana za šulerjow, kotřiž přińdu w 5. lětniku do serbskich šulow a nimaja žane předznajomosće w serbšćinje. Dźěłowa kniha rjaduje so do 10 lekcijow k temam z wobswěta šulerja. Lekcije wobsahuja teksty z nowej leksiku a wotpowědne zwučowanja k skrućenju leksiki. Dale posrědkuja so gramatiske znajomosće a zwučowanja k wurjekowanju. Připołožena je tež CD, kotraž słuži korektnemu wurjekowanju a zrozumjacym słyšenju.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1420-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 3. nakł. 2020, 192 s., dwubarb. il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

15,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Dźěłowa kniha „Z Kitomwuknjemy“ je wučbny material za přidružnikow. Wona je předwidźana za šulerjow, kotřiž přińdu w 5. lětniku do serbskich šulow a nimaja žane předznajomosće w serbšćinje. Dźěłowa kniha rjaduje so do 10 lekcijow k temam z wobswěta šulerja. Lekcije wobsahuja teksty z nowej leksiku a wotpowědne zwučowanja k skrućenju leksiki. Dale posrědkuja so gramatiske znajomosće a zwučowanja k wurjekowanju. Připołožena je tež CD, kotraž słuži korektnemu wurjekowanju a zrozumjacym słyšenju.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1420-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 3. nakł. 2020, 192 s., dwubarb. il., brošura