Wuknjemy serbsce 4, wobrazowe karty za šulerja

Wuknjemy serbsce 4, wobrazowe karty za šulerja

za 4. lětnik, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, ilustrator: Gudrun Lenz

Didaktiske přispomnjenja k wužiwanju šulerskich kartow su we wučerskim materialu z ISBN čisłom 978-3-7420-2397-1 wopisowane


Zahlreiche Spiele zum Einsatz der Schülerkarten sind in der Anleitung des Bilkartenordners Wuknjemy serbsce 4 mit der ISBN-Nummer 978-3-7420-2397-1 beschrieben

wopisanje

Didaktiske přispomnjenja k wužiwanju šulerskich kartow su we wučerskim materialu z ISBN čisłom 978-3-7420-2397-1 wopisowane

Zahlreiche Spiele zum Einsatz der Schülerkarten sind in der Anleitung des Bilkartenordners Wuknjemy serbsce 4 mit der ISBN-Nummer 978-3-7420-2397-1 beschrieben

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2398-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 156 barb. kartkow, tyzka

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,00 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Didaktiske přispomnjenja k wužiwanju šulerskich kartow su we wučerskim materialu z ISBN čisłom 978-3-7420-2397-1 wopisowane

Zahlreiche Spiele zum Einsatz der Schülerkarten sind in der Anleitung des Bilkartenordners Wuknjemy serbsce 4 mit der ISBN-Nummer 978-3-7420-2397-1 beschrieben

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2398-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 156 barb. kartkow, tyzka