Wuknjemy serbsce 3

Simona Ćěslina

Wuknjemy serbsce 3

wobrazowe karty za šulerja 3. lětnika, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; ilustrator: Gudrun Lenz
Bildkarten für das 3. Schuljahr

wopisanje

Bildkarten für das 3. Schuljahr

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2353-7
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, wjacebarb. il., 169 kartkow

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

15,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Bildkarten für das 3. Schuljahr

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2353-7
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, wjacebarb. il., 169 kartkow