Wuknjemy serbsce 1 – hrajne plany

Wuknjemy serbsce 1 – hrajne plany

wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, ilustrator: Gudrun Lenz

Die Spielesammlung soll die Kinder im Unterrichtsfach Sorbisch als Fremdsprache unterstützen, ihre Sorbischkenntnisse festigen und erweitern. Die Würfelspiele bringen Abwechslung und Spannung in den Unterricht und bereiten den Kindern Freude beim Lernen der sorbischen Sprache. Die Inhalte sind an das Lehrwerk “Wuknjemy serbsce 1” angepasst.

Wopisowanje

Za serbšćinu cuza rěč je so nowy rajd "Wuknjemy serbsce" wuwił. Wučbny material posrědkuje zakładne znajomosće serbskeje rěče. Wšitke materialije su tak natwarjene, zo so słowoskład we wotměnjacych zwučowanjach přeco zaso nałožuje. Z tym skruća šulerjo swoje rěčne kmanosće.

Die Spielesammlung soll die Kinder im Unterrichtsfach Sorbisch als Fremdsprache unterstützen, ihre Sorbischkenntnisse zu festigen und zu erweitern. Die Würfelspiele bringen Abwechslung und Spannung in den Unterricht und bereiten den Kindern Freude beim Lernen der sorbischen Sprache. Die Inhalte sind an das Lehrwerk “Wuknjemy serbsce 1” angepasst.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1488-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 10 hrow w A3 formaće z nawodom, wjacebarb. il., mapa

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Za serbšćinu cuza rěč je so nowy rajd "Wuknjemy serbsce" wuwił. Wučbny material posrědkuje zakładne znajomosće serbskeje rěče. Wšitke materialije su tak natwarjene, zo so słowoskład we wotměnjacych zwučowanjach přeco zaso nałožuje. Z tym skruća šulerjo swoje rěčne kmanosće.

Die Spielesammlung soll die Kinder im Unterrichtsfach Sorbisch als Fremdsprache unterstützen, ihre Sorbischkenntnisse zu festigen und zu erweitern. Die Würfelspiele bringen Abwechslung und Spannung in den Unterricht und bereiten den Kindern Freude beim Lernen der sorbischen Sprache. Die Inhalte sind an das Lehrwerk “Wuknjemy serbsce 1” angepasst.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1488-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 10 hrow w A3 formaće z nawodom, wjacebarb. il., mapa