Cover

Wuhladko 2

Literarny almanach; wudała Róža Domašcyna
Druhi lětnik, druhe rěče, druzy awtorojo. Štož dale wabi, je pisana zběrka přełožkow z wšelakich europskich literaturow. Mjez nimi twórby znatych awtorow kaž science-fiction-powědce Stanisława Lema abo lubosćinske basnje Jewgenija Jewtušenka, ale tež mjeńšinowych spisowaćelow kaž Łukazsa Jabłońskeho za kašubsku abo Ellin A.

wopisanje

Druhi lětnik, druhe rěče, druzy awtorojo. Štož dale wabi, je pisana zběrka přełožkow z wšelakich europskich literaturow. Mjez nimi twórby znatych awtorow kaž science-fiction-powědce Stanisława Lema abo lubosćinske basnje Jewgenija Jewtušenka, ale tež mjeńšinowych spisowaćelow kaž Łukazsa Jabłońskeho za kašubsku abo Ellin A. Nickelsen za frizisku literaturu. Cyły rjad nowych přełožerjow bě při nastaću druheho zešiwka wobdźěleny.

Přełožowali su mj. dr. Róža Domašcyna, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Kito Lorenc, Měrćin Nowak-Njechorński, Dorothea Šołćina, Sonja Wölkowa a Edward Wornar.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1861-8
rěc artikela górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2001
127 s., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Druhi lětnik, druhe rěče, druzy awtorojo. Štož dale wabi, je pisana zběrka přełožkow z wšelakich europskich literaturow. Mjez nimi twórby znatych awtorow kaž science-fiction-powědce Stanisława Lema abo lubosćinske basnje Jewgenija Jewtušenka, ale tež mjeńšinowych spisowaćelow kaž Łukazsa Jabłońskeho za kašubsku abo Ellin A. Nickelsen za frizisku literaturu. Cyły rjad nowych přełožerjow bě při nastaću druheho zešiwka wobdźěleny.

Přełožowali su mj. dr. Róža Domašcyna, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Kito Lorenc, Měrćin Nowak-Njechorński, Dorothea Šołćina, Sonja Wölkowa a Edward Wornar.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1861-8
rěc artikela górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2001
127 s., brošura