Cover

Wokomiki słónca

Basnje a přebasnjenja 1996-2001; ilustrowała Isa Bryccyna
Z pozbudźowacymi wobrazami wita awtor čitarja a poskići jemu za awtora runjewon typisku lyriku – čłowjek a přiroda, přichod, nadźija steja za njeho w srjedźišću. Radosć, słónco žiwjenja z nich wuprudźa, hdys a hdys tež hněw an serbske wobstejnosće. Jeho štučki su lóštne a žiwe, ludowe, humor a ironija je přewodźujetej.

wopisanje

Zběrka Wokomiki słónca swědči wo awtorowym poetiskim dalewuwiću, tež hdyž so wón kruće swojich woblubowanych temow a poetiskich srědkow dźerži. Pjećatřiceći lět basnjenja - runje kaž žiwjenje - je tola kaž jedyn dźeń.

Tomasz Derlatka

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1866-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2001
85 s., wobrazy, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Zběrka Wokomiki słónca swědči wo awtorowym poetiskim dalewuwiću, tež hdyž so wón kruće swojich woblubowanych temow a poetiskich srědkow dźerži. Pjećatřiceći lět basnjenja - runje kaž žiwjenje - je tola kaž jedyn dźeń.

Tomasz Derlatka

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1866-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2001
85 s., wobrazy, brošura