Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny

Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny

Přechod. Prehod. Übergang. Pśechod 03, wudawćeljo: Koroška galerija likovnih umetnosti, Muzej moderneho wuměłstwa Korutanskeje, Załožba za serbski lud

„Krajiny stanu so z nošakom energije a jich zwobraznjenja, krajinowe wobrazy, z nošerjom idejowʺ, tak korutansko- słowjenski wuměłc Karl Vouk w swojim předsłowje k zhromadnemu kulturnemu projektej Załožby za serbski lud z korutanskimi, słowjenskimi a serbskimi muzejemi a literarnymi domami a wot nich nominowanymi wuměłcami. Kniha k 3-regionowemu projektej wobsahuje nimo krajinowych wobrazow wuměłstwowe recensije, eseje a literarne přinoški w němskej, słowjenskej kaž tež hornjo- a delnjoserbskej rěči.

Wopisowanje

Najwažniši stołp naročneho předewzaća je pućowanskawuměłska wustajeńca, kotraž so wot meje 2019 do septembra 2020 w Serbskim muzeju w Budyšinje, pozdźišo w Muzeju moderneho a načasneho wuměłstwa w Koroška w Slovenj Gradec (Słowjenska), w Muzeju moderneho wuměłstwa Korutanskeje w Celovecu kaž tež w Serbskim muzeju a Měšćanskim muzeju w Choćebuzu pokazuje a so z čitanjemi a hudźbu wobrubja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2560-9
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 160 s., mnoho barb. fot., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

15,00 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Najwažniši stołp naročneho předewzaća je pućowanskawuměłska wustajeńca, kotraž so wot meje 2019 do septembra 2020 w Serbskim muzeju w Budyšinje, pozdźišo w Muzeju moderneho a načasneho wuměłstwa w Koroška w Slovenj Gradec (Słowjenska), w Muzeju moderneho wuměłstwa Korutanskeje w Celovecu kaž tež w Serbskim muzeju a Měšćanskim muzeju w Choćebuzu pokazuje a so z čitanjemi a hudźbu wobrubja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2560-9
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 160 s., mnoho barb. fot., brošura