Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny

Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny

Přechod. Prehod. Übergang. Pśechod 03, wudawarje Koroška galerija likovnih umetnosti, Muzeum modernego wuměłstwa Korutańskeje, Załožba za serbski lud
„Krajiny wuwijaju se k nosarjam energije, jich zwobraznjenje k nosarjam idejowʺ, tak korutańsko-słowjeński wuměłc Karl Vouk w swójom pśedsłowje wó zgromadnem kulturnem projekśe Załožby za serbski lud z korutańskimi, słowjeńskimi a serbskimi muzeumami a literarnymi domami a wót nich nominěrowanymi wuměłcami.
Knigły k tśiregionowemu projektoju wopśimjeju mimo krajinowych wobrazow wuměłstwowe recensije, eseje a literarne pśinoski w nimskej, słowjeńskej, górno- a dolnoserbskej rěcy.wopisanje

Nejwažnjejšy słup ambicioněrowanego pśedewześa jo drogowańska wuměłska wustajeńca, kótaraž se pokazujo wót maja 2019 až do septembra 2020 nejpjerwjej w Serbskem muzeju w Budyšynje, pótom w Měsćańskem muzeumje modernego a nacasnego wuměłstwa Korutańskeje w Celovecu a k zakóńcenju w Serbskem a Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu. Wšuźi pśewóźuju wustajeńcu cytanja, koncerty a druge zarědowanja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2560-9
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 160 b., mnoho barw. fot., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

15,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Nejwažnjejšy słup ambicioněrowanego pśedewześa jo drogowańska wuměłska wustajeńca, kótaraž se pokazujo wót maja 2019 až do septembra 2020 nejpjerwjej w Serbskem muzeju w Budyšynje, pótom w Měsćańskem muzeumje modernego a nacasnego wuměłstwa Korutańskeje w Celovecu a k zakóńcenju w Serbskem a Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu. Wšuźi pśewóźuju wustajeńcu cytanja, koncerty a druge zarědowanja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2560-9
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 160 b., mnoho barw. fot., brošura