Cover

Wobraz ze skibami

Antologija serbskeje krótkeje prozy; wudała Ingrid Juršikowa
Dwanatk znatych serbskich awtorow reflektuje wo ludźoch na proze noweho lěttysaca – wo konjacym hólcu, kiž róžojće barbjene fasady njeznjese, wo Winoměrje, kiž na hórskim kěrchowje pódla rowa Rilkeho swoju wowku pyta, wo ludźoch, žiwych w dešćiku, wo myslach, kiž dźěd wnučkam na puć da, abo wo mužu, srjedu stańši z łoža.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1864-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2001
159 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1864-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2001
159 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku