Wjelk a liška pśijaśela

Wjelk a liška pśijaśela

Serbska bajka, pśestajił Wylem Bjero, ilustrěrował Werner Schinko

W bajce se wulicujo, kak jo liška wšen mjod sama wulapała, kak jo bity wjelk njebitu lišku wót swajźby domoj njasł a kak jo se wjelkoju zejšło, ako jo za lišku w zymje ryby z wopušu łojł.
Wot 6 lět

Wolf und Fuchs waren einst Freunde, aber diese Freundschaft war wahrlich nicht von langer Dauer.
Ab 6 Jahren

Zusatzinformation

rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1982, 24 b., barw. wobr., kšuta wězba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1982, 24 b., barw. wobr., kšuta wězba