Cover

W sćinje swěčki

wudała Christiana Piniekowa; Serbska dźiwadłowa zběrka 10
Jěwa-Marja Čornakec wobswětluje smjerć a dźensniše žiwjenje w jeje najnowšej, wjele diskutowanej hrě „W sćinje swěčki“ a w přewšo wuspěšnje zahratej hrě „Čumpjelic wowcyne wotkazanje“ z pozdaću napřećiwneju perspektiwow – chutnje a komediantisce. Tutej widaj na dźensniše serbske byće njepokazujetej jenož wobě stronje awtorcyneho dźiwadźelniskeho talenta, ně, wjedźetej čućiweho čitarja do potrjechenosće a do rozmyslowanja wo zamołwitym wobchadźe jednotliwca z jemu darjenym žiwjenjom.

wopisanje

Dźe wo rozsudy, wo zbožo w domiznje, wo eksistencu duše a ducha po smjerći. Awtorka wobswětluje kritisce a z humorom skostnjene myslenske struktury swojeho domjaceho katolskeho swěta, wědźo, zo je lubosć zakład čłowjeskeho zboža, měra a wurunanja. Tak nabywaja předstajene situacije uniwersalny charakter. Dwě hrě k čitanju w jednym wudaću.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2128-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
116 s., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Dźe wo rozsudy, wo zbožo w domiznje, wo eksistencu duše a ducha po smjerći. Awtorka wobswětluje kritisce a z humorom skostnjene myslenske struktury swojeho domjaceho katolskeho swěta, wědźo, zo je lubosć zakład čłowjeskeho zboža, měra a wurunanja. Tak nabywaja předstajene situacije uniwersalny charakter. Dwě hrě k čitanju w jednym wudaću.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2128-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
116 s., brošura