Cover

Leopold Haupt, Jan Arnošt Smoler

Volkslieder der Sorben in der Ober- und Niederlausitz / Pěsnički hornich a delnich Łužiskich Serbow

Předsłowo Jan Rawp
Tuta zběrka ludowych spěwow z prěnjeje třećiny 19. lětstotka (prěnje wudaće 1841/1843) je njewšědny swědk serbskeje ludoweje kultury. Swojeje awtentiskosće dla je wědomostnikam runje tak kaž lubowarjam ludoweje pěsnje a poezije z drohoćinku.
Wobsahuje wobšěrne wujasnjenja a dalši ludowědny material.

Wopisowanje

Tuta zběrka ludowych spěwow z prěnjeje třećiny 19. lětstotka (prěnje wudaće 1841/1843) je njewšědny swědk serbskeje ludoweje kultury. Swojeje awtentiskosće dla je wědomostnikam runje tak kaž lubowarjam ludoweje pěsnje a poezije z drohoćinku.
Wobsahuje wobšěrne wujasnjenja a dalši ludowědny material.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0782-7
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 3. nakład, fotomechaniski nowoćišć, 1996
13,XIV, 392 s., 5 barbne wobrazy, 1 historiska karta, cyłopłatna wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

24,90 €
inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Tuta zběrka ludowych spěwow z prěnjeje třećiny 19. lětstotka (prěnje wudaće 1841/1843) je njewšědny swědk serbskeje ludoweje kultury. Swojeje awtentiskosće dla je wědomostnikam runje tak kaž lubowarjam ludoweje pěsnje a poezije z drohoćinku.
Wobsahuje wobšěrne wujasnjenja a dalši ludowědny material.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0782-7
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 3. nakład, fotomechaniski nowoćišć, 1996
13,XIV, 392 s., 5 barbne wobrazy, 1 historiska karta, cyłopłatna wjazba