Kosty za librowanki

Wót 40,00 euro skazańskeje gódnoty librujomy dermo. Pla skazankow z nišeju gódnotu woblicyjomy njewótwisnje wót wjelikosći a wagi wóry w tukraju pawšalnje 3,00 euro, pla librowanjow do wukraja pawšalnje 10,00 euro. Downloady woblicyjomy mimo librowańskich kostow.