Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

zestajenje tekstow: Janka Pěčkojc de Lévano, režija: Marja Elikowska-Winklerowa

Za tym ako su 2019 knigły Erwina Hanuša „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujšli, slěduju něnto jogo słuchoknigły „Tšojeńka z mójogo žywjenja“. Nic jano w casach corony móžoš doma sejźecy na kanopeju abo pśi domacnem źěle abo ducy w awśe słuchaś na awtentisku maminu, tak hochosku ak pisnu rěc Tyšarjowego Erwina. Doma we swójej źěłaŕni, źož jo telik źěłał a dalej źěła za swóju lubowanu dolnoserbšćinu ako wucbnicaŕ, słownikaŕ, pśestajaŕ, basnikaŕ a Pratyjaŕ, jo wón wulicował do mikrofona swóje žywjeńske tšojeńka a z nimi wó swětnych tšojenjach z wósym lětźasetkow. Nagrawała jo wšykno Marja Elikowska-Winklerowa, ako jo teke muziku wubrała. Wuslědk su wobšyrne słuchoknigły z dwěma cejdejkoma z dłujkosću pśisamem dwě a poł góźiny.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2640-8
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 2 CD, cełkowny cas 146 min.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

15,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2640-8
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 2 CD, cełkowny cas 146 min.