Cover

Terra / Geografija 7

Wučbnica za geografiju w 7. lětniku gymnazija w Sakskej; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; zeserbšćili Achim Kowar, Měrćin Strauch a Ludwig Zahrodnik
Pod titulom „Terra / Geografija 7“ poskićamy Serbskemu gymnazijej wučbnicu za geografiju w serbskej rěči. Je to licenca z rjadu „Terra“ nakładnistwa Klett.

{STR}

wopisanje

Pod titulom „Terra / Geografija 7“ poskićamy Serbskemu gymnazijej wučbnicu za geografiju w serbskej rěči. Je to licenca z rjadu „Terra“ nakładnistwa Klett.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1349-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2007
188 s., barbne wobrazy, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

18,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Pod titulom „Terra / Geografija 7“ poskićamy Serbskemu gymnazijej wučbnicu za geografiju w serbskej rěči. Je to licenca z rjadu „Terra“ nakładnistwa Klett.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1349-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2007
188 s., barbne wobrazy, brošura