Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii

Heelemanowa, Daniela/Lenz, Gudrun

Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii

Wobrazowy słownik, wudawaćel: Domowina – Rěčny centrum WITAJ

Z dźěćimi Tadejom, Leńku a Benom podadźa so młodźi čitarjo na bohaće ilustrowanych stronach na pućowanje po swojim swěće. Temy su wusko na žiwjenski wobswět dźěći wusměrjene. Nimo zwučeneho wužiwanja jako wobrazowy słownik hodźi so kniha ze słuchopisakom  BOOKii wužiwać. Dótknje-li so dźěćo z nim wobraza, zaklinči prawe pomjenowanje ilustrowaneho słowa a přidatna sada. We wulkich wobrazach nadeńdźe na wubranych městnach přidatnje małe dialogi, zwuki a spěwy.


In „Swět wokoło nas“ –„Die Welt um uns herum – finden Kinder weit über 1000 sorbische Begriffe aus knapp 50 Themengebieten. Das bunte Wörterbuch lässt sich mit dem Hörstift BOOKii nutzen. Dieser spielt beim Antippen der entsprechenden Begriffe einzelne Wörter und zusätzliche Beispielsätze ab. So ist auch die richtige Aussprache in Zukunft kein Problem mehr! Viel Spaß haben Kinder sicherlich auch beim Finden kurzer Hörszenen, welche sich in den Wimmelbildern verstecken. Und zuletzt kommen auch die kleinsten Leser auf Ihre Kosten, wenn Tierstimmen und 17 Kinderlieder dank BOOKii hörbar werden. Ein Hör- und Lesespaß für die ganze (zweisprachige) Familie!


Sluchopisak BOOKii skazać/Den Hörstift bestellen


Nawod, jeli BOOKii-słuchopisak raz nochce abo njefunguje:


Jeli BOOKii-pisak snano raz tak njecha a ničo so njewothrała, je aktualizowanje trěbne.Přez sćěhowacy link, dóńdźeće na internetowu stronu: https://www.bookii.de/support/update/. Pod „support“ a dale pod „update“ je wotpowědny „software installer“ składowany, kotryž aktualne wersije na pisaku zarjaduje. BOOKii-pisak při kompjuteru přizamknyć a potom wšitko tak wuwjesć kaž so praji. Po tym dadźa so nowe knihi z lochkosću instalować.

Beschreibung

Wobrazowy słownik hodźi so za maćernorěčne dźěći runje tak kaž za serbšćinu wuknjace a rozšěrja tak jich słowoskład a wědu na zabawne wašnje.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2526-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2. rozšěrjeny nakł. 2024, 112 s., barbne ilustracije, kruta wjazba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

24,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Wobrazowy słownik hodźi so za maćernorěčne dźěći runje tak kaž za serbšćinu wuknjace a rozšěrja tak jich słowoskład a wědu na zabawne wašnje.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2526-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2. rozšěrjeny nakł. 2024, 112 s., barbne ilustracije, kruta wjazba