Stawizny a podawki 6

Stawizny a podawki 6

wudawaćel: Domowina − Rěčny centrum WITAJ, přełožiłoj: Wórša Šołćina, Sonja Krječmarjowa

Wušła je nowa serbska stawizniska wučbnica w rjedźe „Stawizny a podawki 6” za šulerjow 10-tych lětnikow za Serbski gymnazij Budyšin.


Nowa wučbnica wobsahuje materialije k změnam po skónčenju Druheje swětoweje wójny 1945: podołhostny přerěz k poćaham mjez woběmaj přećiwnymaj „supermocomaj” USA a ZSSR, kapitl k wuwiću Němskeje po 1945 a kapitl, kotryž wobjednawa hromadźe zrosćenje Europy po 1990. W njej je kopica tekstowych a wobrazowych žórłow kaž tež předmjetow, kotrež su nazorne dokumenty tehdyšeho žiwjenja, a wjele pokiwow a nawodow, kak móža šulerjo stawizniske wobswědčenja a dokumenty přepytować a wuhódnoćić.


Tohorunja za stawiznisce zajimowanych kupcow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2734-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 174 s., barb. wobr. a karty, brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

23,25 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2734-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 174 s., barb. wobr. a karty, brošura