Stary Šymko

Skala, Jan

Stary Šymko

Wuběr prozy a basnjow
„Do tutoho ćicheho raja wali so před lětdźesatkami modernizm železnicow, mašinow, milinowych zawodow, brunicowych podkopkow, parnych cyhelnicow kaž helski djas, kiž we wysokich wuhenjach wustorči swoje pazory k njebju, kiž ze swojimi polypowymi rukami kolijow wobjima cyłu holu a ze swojeje wohniweje a žehliweje tlamy dycha jěd do serbskich wsow.“

wopisanje

W swojim powědančku „Stary Šymko“ rysuje Jan Skala wosud bura z Lubuša, kiž so wobara swój statok a swoju pódu na briketownju „Erika“ předać, ale naposledk w boju z njej podleži. Nimo twórby, w kotrejž so Skala na wobrazliwe wašnje z industrializaciju a ze spočatkami wudobywanja brunicy w srjedźnej Łužicy rozestaji, wobsahuje zběrka dalšu prozu a basnje, wotbłyšćowace jeho lubosć k domiznje a bój wo zdźerženje eksistency Serbow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2504-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 52 s., kapsna kniha 175

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

7,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

W swojim powědančku „Stary Šymko“ rysuje Jan Skala wosud bura z Lubuša, kiž so wobara swój statok a swoju pódu na briketownju „Erika“ předać, ale naposledk w boju z njej podleži. Nimo twórby, w kotrejž so Skala na wobrazliwe wašnje z industrializaciju a ze spočatkami wudobywanja brunicy w srjedźnej Łužicy rozestaji, wobsahuje zběrka dalšu prozu a basnje, wotbłyšćowace jeho lubosć k domiznje a bój wo zdźerženje eksistency Serbow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2504-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 52 s., kapsna kniha 175