Cover

Spise, Cełkowny wudawk 6

załožył Frido Mětšk, wudałej Pětš Janaš a Roland Marti
Šesty zwězk pśedstajijo wuchowane dopise wudrogowarja, študańca, fararja a farmarja Mata Kosyka wót jogo pśichada w USA 1883 až do lěta 1920. Pó listach we stwórtem zwězku SMK namakajo cytaŕ tudy 76 dopisow, sćelonych z Illinoisa, Iowy, Nebraski a Oklahomy swójźbnym, pśijaśelam a partnarjam, jadnu powěsć Albionskemu casnikoju a jadnu Bramborskemu Casnikoju.

Wopisowanje

Šesty zwězk pśedstajijo wuchowane dopise wudrogowarja, študańca, fararja a farmarja Mata Kosyka wót jogo pśichada w USA 1883 až do lěta 1920. Pó listach we stwórtem zwězku SMK namakajo cytaŕ tudy 76 dopisow, sćelonych z Illinoisa, Iowy, Nebraski a Oklahomy swójźbnym, pśijaśelam a partnarjam, jadnu powěsć Albionskemu casnikoju a jadnu Bramborskemu Casnikoju. Wóni su pó žywjeńskich a twórjeńskich datach zrědowane.
W listach su mimo priwatnych nastupnosćow dokumentěrowane rozpšawy wó žywjenju w nowej domowni a listowanje basnikarja ze swójimi wudawarjami, nastupajuce wósebnje wuměłski wobraz twórbow – kazni poetiki a jich nałožowanje –, ale teke rěcny staw dolnoserbšćiny.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2107-6
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2010
419 b., cełopłatowy wuwězk ze šćitneju wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Šesty zwězk pśedstajijo wuchowane dopise wudrogowarja, študańca, fararja a farmarja Mata Kosyka wót jogo pśichada w USA 1883 až do lěta 1920. Pó listach we stwórtem zwězku SMK namakajo cytaŕ tudy 76 dopisow, sćelonych z Illinoisa, Iowy, Nebraski a Oklahomy swójźbnym, pśijaśelam a partnarjam, jadnu powěsć Albionskemu casnikoju a jadnu Bramborskemu Casnikoju. Wóni su pó žywjeńskich a twórjeńskich datach zrědowane.
W listach su mimo priwatnych nastupnosćow dokumentěrowane rozpšawy wó žywjenju w nowej domowni a listowanje basnikarja ze swójimi wudawarjami, nastupajuce wósebnje wuměłski wobraz twórbow – kazni poetiki a jich nałožowanje –, ale teke rěcny staw dolnoserbšćiny.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2107-6
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2010
419 b., cełopłatowy wuwězk ze šćitneju wobalku