Cover

Spise, Cełkowny wudawk 5

załožył Frido Mětšk, wudałej Pětš Janaš a Roland Marti
Z pśidrogowanim Mata Kosyka do New Yorka w nowembrje lěta 1883 jo se zachopiła nowa, zamórska faza jogo literarnego twórjenja. Wótněnta jo pócerał Kosyk z dweju žrědłowu: ze žywjenja w USA na jadnom boce a z myslow na serbsku domownju na drugem boce.

wopisanje

Z pśidrogowanim Mata Kosyka do New Yorka w nowembrje lěta 1883 jo se zachopiła nowa, zamórska faza jogo literarnego twórjenja. Wótněnta jo pócerał Kosyk z dweju žrědłowu: ze žywjenja w USA na jadnom boce a z myslow na serbsku domownju na drugem boce. Z teje symbioze jo wurosła fasciněrujuca „poezija z pódwjacornych dalinow“.
Toś ten 5. zwězk cełkownego wudawka Spisow Mata Kosyka wopśimjejo basni a prozowe teksty jogo prědneje a drugeje amerikańskeje faze (1883–1886 a 1887– 1899). Wóni znanje wó Kosykowem pśichoźe w Nowem swěśe, jogo prědnem fararskem zastojnstwje w Iowje a wó jogo casu w Nebrasce, wóni wótbłyšćuju jogo prědne zaśišće a pózdźejše refleksije wó nowej domowni.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2069-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2008
352 b., cełopłatowy wuwězk ze šćitneju wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Z pśidrogowanim Mata Kosyka do New Yorka w nowembrje lěta 1883 jo se zachopiła nowa, zamórska faza jogo literarnego twórjenja. Wótněnta jo pócerał Kosyk z dweju žrědłowu: ze žywjenja w USA na jadnom boce a z myslow na serbsku domownju na drugem boce. Z teje symbioze jo wurosła fasciněrujuca „poezija z pódwjacornych dalinow“.
Toś ten 5. zwězk cełkownego wudawka Spisow Mata Kosyka wopśimjejo basni a prozowe teksty jogo prědneje a drugeje amerikańskeje faze (1883–1886 a 1887– 1899). Wóni znanje wó Kosykowem pśichoźe w Nowem swěśe, jogo prědnem fararskem zastojnstwje w Iowje a wó jogo casu w Nebrasce, wóni wótbłyšćuju jogo prědne zaśišće a pózdźejše refleksije wó nowej domowni.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2069-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2008
352 b., cełopłatowy wuwězk ze šćitneju wobalku