Cover

Són wo jědlence

Ilustracije Isa Bryccyna
Skónčnje je patoržica. Ale kak dołhi móže tola tajki dźeń być! Leńka a Pětrk móžetaj lědma dočakać, zo rumpodich wobradźeć přińdźe. Hdźe jenož nan z jědlu wostanje, zo byštaj móhłoj ju kaž kóžde lěto rjenje wupyšić? A hač drje budźe tež tajka rjana kaž w adwentnym kalendru? Při dołhim čakanju soni Leńka wo rumpodichu, wo dźěłarni palčikow a wo jědlence w zasněženym lěsu.
Wot 6 lět

Wopisowanje

Hodowna stawizna po swójskej hrě „Són wo jědlence“ je za předšulske dźěći a šulerjow prěnich lětnikow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1897-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2002
36 s., kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Hodowna stawizna po swójskej hrě „Són wo jědlence“ je za předšulske dźěći a šulerjow prěnich lětnikow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1897-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2002
36 s., kruta wjazba