Smolerojc knigłarnja

Južo w 19. stolěśu jo měł Budyšyn serbsku knigłarnju: 1851 jo ju Jan Arnošt Smoler wótwórił. Pózdźej stej se wón a Jan Bohuwěr Pjech procowałej wó rozšyrjone póbitowanje w swójej Serbsko-słowjańskej knigłarni. W 20. stolěśu jo namakała swój domicil w starem Serbskem domje, pótom až do kóńca 1961 na droze Kurta Pchaleka 20. Wót 1991 jo była na tom samem městnje Smolerojc knigłarnja, kótaraž jo srjejź lěta 2006 do twarjenja nakładnistwa pśeśěgnuła. Wóna póbitujo ako jadnučka knigłarnja wšykne serbske a nimske knigły a słuchowe knigły Ludowego nakładnistwa Domowina, k tomu antikwariske wudaśa ako teke serbske tonowe nosarje, widea a computerowe graśa. Pšawidłownje pśepšosujo na awtorske cytanja a knigłowe premjery. K jeje spěchowanju jo se załožyło w maju 2000 towaristwo „Pśijaśelow Smolerojc knigłarnje“.

Smolerojc knigłarnja / Smolerʼsche Verlagsbuchhandlung

02625 Budyšyn / Bautzen

Sukelnska / Tuchmacherstr. 27

 

Annett Šołćic, wjednica

e-mail: buchhandlung@domowina-verlag.de

tel.: 0 35 91 / 57 72 88

 

Wótwórjeńske case

wót pónjeźela do pětka 10.00 góź. do 18.00 góź.