Cover

Skónčnje 14

Za Sofiju a Andreja

Kušel-zawk a prěnja lubosć: Sofija chce być štyrnaće!
W prózdninach je zeznała Toma a hižo z pěskoweho kašćika znaje Měrćina, kotremuž móže wšo dowěrić a před kotrymž so ani płakać njehańbuje. Što pak staj wonaj porno Andrejej z dźewjatki? Tón ma něšto cyle wosebiteho, snano něšto podobneho kaž Elwira z Kirgizistana, z kotrejž je so Sofija spřećeliła.
Wot 10 lět

wopisanje

Ale njejstej to jenož Andrejowej ćmowej woči, kotrejž Sofiju putatej.
Stawizna wo Sofiji a wo jeje sonach, wo spłóšiwych hubkach a wo njewěstej žedźbje za wjace.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2074-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2008
150 s., kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Ale njejstej to jenož Andrejowej ćmowej woči, kotrejž Sofiju putatej.
Stawizna wo Sofiji a wo jeje sonach, wo spłóšiwych hubkach a wo njewěstej žedźbje za wjace.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2074-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2008
150 s., kruta wjazba