Cover

Korla Awgust Kocor / Handrij Zejler

CD Serbski kwas / Sorbische Hochzeit

Wobraz ze žiwjenja; orchestrowe wobdźěłanje Hubert Kross; dirigentka Judith Kubicec
1846/47 nastaty oratorij je prěni, kotryž je Kocor (1822–1904) po přewšo wuspěšnych koncertach serbskich spěwarskich towarstwow skomponował. Mnohe z melodijow twórby, ke kotrejž stwori rowjenk Kocora, basnik Handrij Zejler (1804–1872) teksty, su so jako ludowe spěwy popularizowali.

wopisanje

1846/47 nastaty oratorij je prěni, kotryž je Kocor (1822–1904) po přewšo wuspěšnych koncertach serbskich spěwarskich towarstwow skomponował. Mnohe z melodijow twórby, ke kotrejž stwori rowjenk Kocora, basnik Handrij Zejler (1804–1872) teksty, su so jako ludowe spěwy popularizowali.

Zusatzinformation

ISBN 2/98-2CD
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty Dwójna CD

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

20,00 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

1846/47 nastaty oratorij je prěni, kotryž je Kocor (1822–1904) po přewšo wuspěšnych koncertach serbskich spěwarskich towarstwow skomponował. Mnohe z melodijow twórby, ke kotrejž stwori rowjenk Kocora, basnik Handrij Zejler (1804–1872) teksty, su so jako ludowe spěwy popularizowali.

Zusatzinformation

ISBN 2/98-2CD
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty Dwójna CD