Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a w přitomnosći

Völkel, Martin

Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a w přitomnosći

W knize Měrćina Völkela mamy prěni raz cyłkowny přehlad 200lětneho wuwića tuteje hałužki serbskeho pismowstwa.

wopisanje

Wuwiće serbskeho nowinarstwa wot rukopisnych započatkow hač do spočatka 80tych lět.

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1984, 200 s., wobr., kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wuwiće serbskeho nowinarstwa wot rukopisnych započatkow hač do spočatka 80tych lět.

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1984, 200 s., wobr., kruta wjazba