Serbske hody

Serbske hody

Ludowědnik Měrćin Wałda nam z lochkim pjerom a zajimawje dopokaza, zo je wšitke tak dokładnje njeznajemy, byrnjež je zdźěla swjećili – nałožki a wašnja wokoło hód! Hač Měrćina spěwanje w katolskich serbskich wjeskach abo chodźenje Božeho dźěćetka w Slepjanskej wosadźe – stajnje praša so awtor tež za wuchadźišćom nałožkow.

wopisanje

Ludowědnik Měrćin Wałda nam z lochkim pjerom a zajimawje dopokaza, zo je wšitke tak dokładnje njeznajemy, byrnjež je zdźěla swjećili – nałožki a wašnja wokoło hód! Hač Měrćina spěwanje w katolskich serbskich wjeskach abo chodźenje Božeho dźěćetka w Slepjanskej wosadźe – stajnje praša so awtor tež za wuchadźišćom nałožkow.
Što swjata Borbora wobradźa, čehodla swjaty Mikławš wo durje kłapa, Bože dźěćo abo rumpodich přichadźatej a kajki pozadk ma hodowne spěwanje, wopisuje Měrćin Wałda nimo wšelakich hodownych symbolow. Za to je sej mjez druhim wupytał božodźěsćowy štom, pyramidu abo drebom, domyswjećenje po hodźoch a zhromadźenje wjesnjanjow na woklapnicu w Delnjej Łužicy.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1514-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1994
91 s., wobr.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Ludowědnik Měrćin Wałda nam z lochkim pjerom a zajimawje dopokaza, zo je wšitke tak dokładnje njeznajemy, byrnjež je zdźěla swjećili – nałožki a wašnja wokoło hód! Hač Měrćina spěwanje w katolskich serbskich wjeskach abo chodźenje Božeho dźěćetka w Slepjanskej wosadźe – stajnje praša so awtor tež za wuchadźišćom nałožkow.
Što swjata Borbora wobradźa, čehodla swjaty Mikławš wo durje kłapa, Bože dźěćo abo rumpodich přichadźatej a kajki pozadk ma hodowne spěwanje, wopisuje Měrćin Wałda nimo wšelakich hodownych symbolow. Za to je sej mjez druhim wupytał božodźěsćowy štom, pyramidu abo drebom, domyswjećenje po hodźoch a zhromadźenje wjesnjanjow na woklapnicu w Delnjej Łužicy.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1514-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1994
91 s., wobr.