Serbska pratyja 2023

Serbska pratyja 2023

redakcija Gregor Wieczorek, Ingrid Hustetowa – Pratyja za źiśi, Ines Neumannojc – Pratyja za kśesćijanow, titlowe foto: Thomas Kläber

Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Rownož ma Wjerbno juž tłustu wejsnu chroniku, zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej titelnej jsy – lěc wó žydojskich kšamarjach, wó bibliotece juž wót lěta 1887, wó wójnje gmejny z kněžkami abo tradiciji serbskego spiwanja. Se wě njefeluju pśinoski wó wjerbańskich wudrogowarjach a nabóžnych wósebnosćach, wó misionarju Waŕmje a literatu Kosyku – to wšo dowěrcowane z receptoma z wjerbańskeje kuchnje. Za dobrym nałogom woglědujo Pratyja se wě teke do drugich jsow, spomina na jubileje serbskich procowarjow a tšojenjow, bitujo cytańsku carobu źiśam, kśesćijanam a nimskorěcnym zajmcam.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2725-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, wjele barwnych fotow a ilustracijow, brošura, 174 b.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2725-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, wjele barwnych fotow a ilustracijow, brošura, 174 b.