Zuki pšawje słyšaś

Zuki pšawje słyšaś

Źěłowy material k treněrowanjeju pšawego słyšanja zukow; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; zestajiła Simona Ćěslina; wobźěłałej Daniela Šrejdarjowa a Tatjana Kadotšnikowa; ilustrěrowała Erika Baarmann
Źěłowy material „Zuki pšawje słyšaś“ jo koncipěrowany za zwucowanje a skšuśenje fonetiskich zamóžnosćow we WITAJ-wucbje 1. lětnika.

wopisanje

Źěłowy material „Zuki pšawje słyšaś“ jo koncipěrowany za zwucowanje a skšuśenje fonetiskich zamóžnosćow we WITAJ-wucbje 1. lětnika. W prědnem źělu su pódane ilustrěrowane łopjena, kenž se pśecej jadnomu zukoju pśiwobrośuju. Wukniki maju wótpowědny zuk w słowje wusłyšaś a póstajiś. W drugem źělu mógu wukniki pśiswójonu wědu k zukam južo nałožowaś. Wóni nakśickuju do kašćikow pód ilustraciju, źo w słowje pytany zuk słyše: prězy, srjejźa abo slězy. Zukoju wótpowědujucy pismik abo kombinaciju pismikowu na kuždem łopjenje mógu źiśi do prozneje smužki zapisaś.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1447-4
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2012, 120 b., jadnobarwne ilustracije

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Źěłowy material „Zuki pšawje słyšaś“ jo koncipěrowany za zwucowanje a skšuśenje fonetiskich zamóžnosćow we WITAJ-wucbje 1. lětnika. W prědnem źělu su pódane ilustrěrowane łopjena, kenž se pśecej jadnomu zukoju pśiwobrośuju. Wukniki maju wótpowědny zuk w słowje wusłyšaś a póstajiś. W drugem źělu mógu wukniki pśiswójonu wědu k zukam južo nałožowaś. Wóni nakśickuju do kašćikow pód ilustraciju, źo w słowje pytany zuk słyše: prězy, srjejźa abo slězy. Zukoju wótpowědujucy pismik abo kombinaciju pismikowu na kuždem łopjenje mógu źiśi do prozneje smužki zapisaś.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1447-4
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2012, 120 b., jadnobarwne ilustracije