Wuknjom serbski 1 - wucbnica

Frankowa, Rosemarie, Kieperowa, Ute, Schmidowa, Ellen

Wuknjom serbski 1 - wucbnica

za 1. lětnik; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; ilustrěrowała Daša Dicová-Bacmaňáková
Za pósrědnjenje serbskich rěcnych znaśow w 1. lětniku stojtej k dispoziciji barwojto ilustrěrowana wucbnica “Wuknjom serbski 1” a jadnobarwny źěłowy zešywk z wobrazkami “Zwucujom serbski 1”. Wónej słušatej k wuceńskemu rědoju wucbnicow a źěłowych zešywkow za 1. do 6. lětnika pó cuzorěcnej didaktice (B-wucba).

Das Lehrwerk Wuknjom serbski/Zwucujom serbski mit den farbigen, illustrierten Lehrbüchern sowie den einfarbigen, bebilderten Arbeitsheften vermittelt sorbische/wendische Sprachkenntnisse.

wopisanje

Za pósrědnjenje serbskich rěcnych znaśow w 1. lětniku stojtej k dispoziciji barwojto ilustrěrowana wucbnica “Wuknjom serbski 1” a jadnobarwny źěłowy zešywk z wobrazkami “Zwucujom serbski 1”. Wónej słušatej k wuceńskemu rědoju wucbnicow a źěłowych zešywkow za 1. do 6. lětnika pó cuzorěcnej didaktice (B-wucba). Pśedmjat serbšćina rozeznawa se wót drugeje rěcneje wucby pśez to, až se njepósrědnja rěc cuzego kraja, ale njepósrědneje wokoliny resp. domowniskego regiona. Wuknjece ju toś nawuknu ako drugu rěc jich blišeje domownje, Dolneje Łužyce, tak daloko až njejsu se južo w starjejšynem domje, w krejzu swójźbnych abo w źiśowni z njeju wopóznawali. Temy togo wuceńskego rěda su pśedewšym šulski wšedny źeń, familija a lichy cas, strowe žywjenje, pśiroda a lětne case, domownja, nałogi a tradicije, Serby a Łužyca.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1195-4
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2007, 28 b., barwne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Za pósrědnjenje serbskich rěcnych znaśow w 1. lětniku stojtej k dispoziciji barwojto ilustrěrowana wucbnica “Wuknjom serbski 1” a jadnobarwny źěłowy zešywk z wobrazkami “Zwucujom serbski 1”. Wónej słušatej k wuceńskemu rědoju wucbnicow a źěłowych zešywkow za 1. do 6. lětnika pó cuzorěcnej didaktice (B-wucba). Pśedmjat serbšćina rozeznawa se wót drugeje rěcneje wucby pśez to, až se njepósrědnja rěc cuzego kraja, ale njepósrědneje wokoliny resp. domowniskego regiona. Wuknjece ju toś nawuknu ako drugu rěc jich blišeje domownje, Dolneje Łužyce, tak daloko až njejsu se južo w starjejšynem domje, w krejzu swójźbnych abo w źiśowni z njeju wopóznawali. Temy togo wuceńskego rěda su pśedewšym šulski wšedny źeń, familija a lichy cas, strowe žywjenje, pśiroda a lětne case, domownja, nałogi a tradicije, Serby a Łužyca.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1195-4
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2007, 28 b., barwne ilustracije, brošura